Hvorfor er det så vanskelig å stumpe røyken selv om du kjenner til alle negative konsekvenser av tobakksbruk?
Hvorfor utsetter vi oss frivillig for risiko for å utvikle plagsomme og potensielt dødelige sykdommer?
Hvorfor begynner fortsatt mennesker å røyke når det daglig dør 12 nordmenn som konsekvens av tobakken?

Alle bør og kan slutte med tobakk

Norske personer og bedrifter taper helse og enorme verdier på grunn av tobakksbruk og skadene det medfører.
Til tross for statlige kampanjer, aldersgrenser, skatter, varslende merkelapper på tobakksprodukter, og tildekkede varer i butikkene, sliter mange med å kvitte seg med tobakken for godt. En hel industri har utviklet produkter som er kjemisk avhengighetsdannende både som sigaretter og som snus. Disse kjemisk forsterkede vanene er vanskelige å overvinne, men heldigvis er det langt fra umulig med bruk av hypnose!

Hva kan du forvente av resultater?

En metarapport som tok for seg 57 studier for å analysere effekten av hypnoseterapi for røykeslutt i 2004. Rapporten viser at minst 64% lykkes med hypnoseterapi i motsetning til 37% som klarer å slutte med andre metoder. Allerede i 1992 konkluderte en annen metarapport publisert i Journal of applied Psychology som tok for seg 71806 tilfeller at over 60% lykkes å slutte helt. Det er over dobbelt så stor suksessrate som andre metoder!

Du bør derfor kunne forvente deg at du klarer å slutte å røyke dersom du er innstilt på å gjøre det.

Hvordan foregår programmet?

Røykeslutt med hypnose er kanskje det mest kjente «produktet» for hypnoseterapeuter. Det er viktig at du har et ønske om å slutte selv for at du skal få effekt av opplegget. Det hjelper lite og er ikke nok at noen andre vil at du skal slutte. Med hypnose og samtale kan man påvirke det underbevisste sinnet til å forstå at kroppen ikke trenger sigaretter/snus/nikotin lenger. Hypnose er helt trygt, meget behagelig, avslappende og har vært løsningen for mange!

Røykeslutt gjøres oftest over fire sesjoner.

I den første sesjonen vil du få svar på alle spørsmål du eventuelt måtte ha om hypnose. Vi begynner med en samtale om røykevaner, triggere, tro og tanker rundt hva du ønsker å oppnå. Så gjør vi hypnose sammen og fokusere på å øke motivasjonen/beslutningen din til å slutte å røyke neste gang du kommer. Du vil altså mest sannsynlig ikke slutte å røyke etter første sesjon, men de fleste vil merke forandringer i røykevanene sine frem til neste gang.

De andre sesjonene tar en gjennomgang av hva som har skjedd med røykevanene dine siden sist. Gjennom nye runder hypnose vil du til slutt komme til din siste time som røyker. 🙂

Bestill avtale

Terapi kan hjelpe!

Bestill avtale

Ingen andre metoder viser seg å være like effektiv for å kutte tobakken for godt!
Det hele skjer helt uten medisinering, erstatningsprodukter som nikotinplaster, tyggis eller søtsaker.

Viljestyrken er en del av det bevisste sinnet, det er derfor viljestyrke i seg selv som regel ikke er nok til å stumpe røyken. Vaner, mønster og assosiasjoner er en del av det underbevisste sinnet, og gjennom hypnose får man bedre tilgang til å gjøre positive endringer.

Med dagens teknikker lykkes rundt 90% med å bli røykfrie av de som gjennomfører røykeslutt over 3 ganger!

Bestill avtale

Har du spørsmål?

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt ved første anledning.